Frågor och svar på E och F

E

Ekonomisk plan
Från 1993-10-18

El
Abonemang tecknas av enskild bostadsrättsinnehavare

Fastighetens byggår – färdigställande år
Byggt 1992-1994 och färdigställt 1994

Försäkring
Föreningen har fastigheten fullvärdesförsäkard i Protector.
Hemförsäkring med bostadsrättstillägg är ett krav för medlemsskap i föreningen (se stadgarna 28§) och tecknas av enskild bostadsrättshavare.

Förvaltning
Föreningens fastigheter och allmänna utrymmen/områden sköts av föreningen själv. Vid behov anlitas externa företag för enskilda projekt.

Månadsavgifter sköts av Riksbyggen.