Frågor och svar på G och H

Grovsopor
Görvälns återvinningscentral 
http://jarfalla.se/bygga-bo–miljo/avfall-och-atervinning/atervinningsstationer/gorvalns-atervinningscentral-med-aterbruk.html

Lövsta återvinningscentral

H

Hemsida
Ja, www.brfostravega.se

Hur många lägenheter finns det
89 lägenheter fördelade på 5 st flerfamiljshus (2-6 lgh/hus) och resten rad-, par- och kedjehus.