Frågor och svar på K och L

Kabel TV
Nej. TV via optisk fiber erbjuds enligt gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget.
Se punkten Bredband

Kompost
Föreningen har bruna kärl för kompost. Dessa är fria att användas för alla medlemmar i föreningen, men du måste slänga din kompost i speciellt avsedda påsar som du kan få gratis från styrelsen. Kom förbi en styrelsemedlem och hämta upp dessa påsar.

L

Lekplatser
En större lekplats med gungor, sandlåda, klätterställning m.m. finns på ”mittplätten”, d.v.s. parkområdet som ringas in av Galaxgränd och Orgonavägen.

Lokaler
Det finns inga samlings- eller festlokaler i området.