Inför ombyggnad eller annan åtgärd

Planerar du ombyggnad eller någon annan åtgärd/förändring under ytskikt i din fastighet/lägenhet, måste det godkännas av styrelsen först.

Fyll i blankett Ansvarsförbindelse ombyggnad finns under Dokument/Övrigt.
Lämna in ifylld blankett i föreningens brevlåda, Galaxgränd 50.

Om det är frågan om en förändring som kräver bygglov måste ni inhämta ett sådant från kommunen och skicka en kopia till styrelsen.

Ett godkännande från kommunen är också ett godkännande från styrelsen.

Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att kontrollera om förändringen kräver kommunalt bygglov.

Järfälla kommun har mer information på sin hemsida:
https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-miljo.html