Gamla bilder från vårt område

Karta över hur området såg ut på 80-talet.

 

Ett par bilder hämtade, med tillstånd, från Järfälla kommuns bildarkiv:

Skälbyvägen går vågrätt genom bilden med korsningen med Orgonavägen och Tellusvägen.

Källa:
Fotograf Olle Malmberg, år 1981-05-13

 

Skälbyvägen vågrätt genom bilden. I förgrunden villor vid Jupitervägen, Aniaravägen och Tellusvägen. Fr h Orgonavägen och Vegavägen. Vegavägen fortsätter t h ungefär i bildens mitt.

Källa:
Fotograf Okänd, år 1970-talet